Metropolitné akcie

Slovenská katolícka charita v Spišskej N.Vsi organizuje aj v tomto roku zbierku školských pomôcok. Podporme tých, ktorí to veľmi potrebujú.