Domov Hotel Ubytovanie Gastronómia Wellness Kongres Svadby Okolie Galéria Blog Kontakt

22.09.2019

Fakturačné údaje

Hotel METROPOL a. s.

Štefánikovo námestie 2

052 01 Spišská Nová Ves

 

IČO: 31673074

DIČ: 2020503364

IČ DPH: SK 2020503364

Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I., odd. a.s., vl. č. 405/V


Bankové spojenie:

č. účtu: SK74 7500 0000 0040 2234 2819

BIC: CEKOSKBX